Landgoed

Het landgoed Boekenroode wordt al in 1596 genoemd als plaats waar reusachtige boeken- of beukenbomen staan. Roode betekent grond. Boekenroode betekent dus eigenlijk beukengrond.

Op 30 mei 1922 werd de villa Boekenroode te koop aangeboden. De overste kreeg dit te horen en besloot dat dit een goede plaats was als moederhuis en noviciaat. Maar in de gemeente Bloemendaal was het moeilijk om als kloostergemeenschap zo’n pand te kopen. Daarom vroeg de congregatie de heer Janzen, Commissaris van de Spaarnebank te Haarlem, naar de openbare verkoping te gaan en te bieden. Na overleg met Jonkheer Teding van Berkhout is de aankoop uiteindelijk gerealiseerd.  Met veel moeite werd een grote som geld bijeen gehaald zodat op 1 mei 1923 het huis ingezegend kon worden en de eerste heilige mis in de kapel kon worden opgedragen.

Een jaar later werd het Koetshuis tot nieuwe kapel verbouwd en ingericht. Op 27 augustus 1925 ging de laatste wens van zr Grata Hoogland in vervulling: begraven te worden op Boekenrode. Dit was het begin van de eigen begraafplaats van de franciscanessen.

Op 1 maart 1930 werd de naam Boekenroode veranderd omdat er te veel andere dragers van deze naam waren. Landgoed Alverna werd de nieuwe naam. Op de zuilen bij de ingangspoort staat Klooster Alverna gegraveerd.

Aanbouw en verplaatsingen
Het oorspronkelijke moederhuis werd in de loop der tijden voorzien van een grote zijvleugel voor het noviciaat. En later kwam er haaks naast het moederhuis nog een gebouw voor de bejaarde zusters, St Clara genaamd. Toen het aantal novicen afnam en de gemiddelde leeftijd steeg is er meer compacte en toegankelijke nieuwbouw gerealiseerd. Ook die nieuwbouw (uit de jaren ’80) is inmiddels verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor de huidige gebouwen die Franciscus en San Damiano heten.

Landgoed in de 21e eeuw
Het landgoed is in 2008 door de Nederlandse provincie verkocht aan Landschap Noord-Holland (bossen en weiden) en aan een projectontwikkelaar die hier momenteel diverse appartementencomplexen realiseert. Het gedeelte buiten de gracht is het domein van de zusters.