Vieringen en getijdengebed

Zondag
Iedere zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering of een woord en communieviering in onze kapel. Onze kapel wil een gastvrij godshuis zijn, daarom is iedereen welkom. Tegelijk verwijzen wij mensen voor een kerkelijk onderdak graag naar een van de katholieke kerken uit de omgeving. Wie wil deelnemen aan onze vieringen wordt gevraagd tevoren even contact op te nemen omdat soms een viering kan komen te vervallen door verhindering van de voorganger.

Getijdengebed
Naar oude kloostertraditie wordt ook in ons klooster het brevier gebeden. Dat is het bidden van alle 150 psalmen verspreid over meerdere gebedstijden per dag. In de kloosters uit de middeleeuwen waren dat nog zeven vieringen per dag. In vele abdijen en kloosters tegenwoordig is dat aantal gebedsmomenten in de kapel teruggebracht naar vijf (metten, lauden, middagdienst, vespers, completen). Vanwege de leeftijd van de zusters komen wij dagelijks voor de lauden (9.45 uur) en vespers (18.30 uur) bijeen. Dan bidden we de psalmen afwisselend in twee groepen, met de schriftlezing van de dag en de vaste gebeden als het Magnificat en de Lofzang van Zacharias.

Wie zich geroepen voelt deel te nemen aan ons getijdengebed of aan onze zondagse vieringen gelieve eerst contact op te nemen met onze coördinator religieus leven (via algemeen telefoonnummer Klooster Alverna).