Activiteiten

In Klooster Alverna worden vele activiteiten ondernomen voor en met de zusters. Een speciale plaats hierbinnen neemt het jaarprogramma van de Commissie Levensverdieping in. Deze groep biedt 5x per jaar een lezing, film of bezinningsbijeenkomst aan. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen die een relatie met onze gemeenschap (willen) onderhouden.