Franciscus en zijn Regel

Voor onze zusters is Franciscus van Assisi een bron van inspiratie vanwege zijn overgave aan God en zijn solidariteit met mens en natuur. In de tijd van het ontstaan van de congregatie werd de leefregel van Franciscus veelvuldig tot leidraad gekozen. Pas na de vertaling van zijn geschriften in het Nederlands rond 1950 ontstond bij onze zusters een nauwere verbinding met zijn spiritualiteit.

Over Franciscus (1181-1226)
Franciscus van Assisi maakte in zijn leven een radicale ommekeer. Als rijke koopmanszoon koos hij voor een bezitloos en rondtrekkend bestaan in vertrouwen op God. Hij leefde in verbondenheid met mensen aan de zelfkant van de samenleving. Ook de natuur was voor hem een vindplaats van God. Zonder intellectuele verantwoordingen of zoektochten werd het leven van deze heilige een bron van inspiratie voor velen. Toen hij eenmaal wist dat hij een eigen beweging van boetepredikers wilde starten, schreef hij heel beknopt, een eigen leefregel voor zijn groep. De drie evangelische raden van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid (deels ontleend aan Mt 19,21) vormen hierin de leidraad.

Franciscaanse Familie
De Regel van Franciscus werd de grondslag van de wijdvertakte Franciscaanse Familie. Daartoe behoren:

De Eerste Orde bestaat uit drie grote stromingen die elk met een eigen accent uit Franciscus’ inspiratie leven:

  • De Minderbroeders Franciscanen (OFM)
  • De Conventuelen (OFMConv.)
  • De Capucijnen (OFMCAP) die een strengere interpretatie van de Regel volgen, sinds de 16e eeuw.

De Tweede Orde wordt gevormd (zoals bij alle ordes) door vrouwelijke religieuzen. Clara van Assisi was de eerste abdis van de volgelingen van Franciscus en Clara. Haar volgelingen noemen zich de Clarissen.

Met de term ‘Derde Orde’ worden leken, mannen en vrouwen, aangeduid die al dan niet gehuwd en in hun eigen woningen levend een franciscaanse regel volgen. Toen sommigen samen een kloostergemeenschap vormden ontstonden religieuze congregaties, zoals ook de Franciscanessen van Aerdenhout.
Binnen de Derde Orde wordt een onderscheid gemaakt tussen de Reguliere en de Seculiere Derde Orde van de Franciscanen. Tot de reguliere derde orde behoren groepen die onder de Regel van Franciscus zijn gaan samenwonen om zo een Godgewijd leven te leiden. Hiertoe behoren de vele congregaties, waarvan de meesten uit vrouwen bestaan. De Seculiere Derde Orde omvat mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving die elkaar met regelmaat treffen om zich met franciscaanse bezieling te voeden.