Welkom

Welkom op de website van Klooster Alverna. Dit is het moederhuis van de Franciscanessen van Aerdenhout. Voluit geheten: Zusters van de heilige Franciscus, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Wij hebben ons leven gewijd aan zorg (bejaarden en zieken) en aan onderwijs (kinderen). Op diverse plaatsen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland zijn nog altijd sporen te vinden van de liefdewerken die wij probeerden te verrichten in navolging van Christus.

Oorsprong
De oorsprong van onze congregatie ligt in Salzkotten in Duitsland. Van daaruit is een wereldwijde gemeenschap gegroeid  met vestigingen in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Roemenië, Amerika, Indonesië, Brazilië en Malawi. De meeste religieuzen van de Nederlandse regio wonen nu in Klooster Alverna (ongeveer 45 zusters). Een kleiner aantal woont op zichzelf of in kleiner verband elders in het land (ongeveer 10 zusters). In onze ouderdom blijven we betrokken bij mensen die te lijden hebben onder onrecht en armoede.

Inspiratie
In de geest van onze stichteres Moeder M. Clara Pfänder (1827-1882) streven wij er naar elkaar en anderen in liefde nabij te zijn. Zoals ook de heilige Franciscus ons voorleefde. Hun inspiratie voedt ons elke dag weer om Gods betrokkenheid bij de mens gestalte te geven in woord en daad.