Charisma van de Congregatie

Iemand die charisma heeft, heeft iets aanstekelijks. Bij die persoon vermoeden anderen een innerlijk vuur dat in al diens woorden en daden voelbaar is. Zo spreken religieuze gemeenschappen ook over hun charisma. Ons charisma is ten diepste de bezieling door Christus zoals deze is doorgegeven door onze stichteres Moeder M. Clara, en door Franciscus wiens regel zij tot richtsnoer koos.

Het charisma van de zuster franciscanessen wordt treffend weergegeven in het symbool van het Tau-teken, zoals in deze tekening is verwerkt. Onderstaande meditatieve uitleg verwoordt de inspiratie die dit beeld wil overbrengen:

Christus is het centrum van ons leven.
Hij schenkt ons leven liefde.
Hij is het begin en einde van al het geschapene.
Het Tau-teken is voor ons symbool van bekering, van dood en verrijzenis en van onze eenheid met Christus.
De rode kleur van het kruis symboliseert de liefde, die alles doordringt.
De gouden cirkel betekent voor ons het licht van Christus, dat wij ervaren in Gods voortdurende oproep aan ons.
Zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt, zo is Maria de weerspiegeling van het licht van Christus.
De concentrische cirkels laten zien dat alles uitstraalt van Christus die het centrum is.
Levend in dit licht herkennen we de tekenen van de tijd en kunnen zo daarop een antwoord geven.
De kleurschakeringen geven de verschillende fasen aan waarin we het licht in ons persoonlijk leven, in onze congregatie en in de realiteit ervaren.
De zeven kleuren doen ons denken aan de kleuren van de regenboog, die een teken is van het verbond van God met de mensen.
De cirkels symboliseren voor ons de volheid van het rijk van God en herinneren ons eraan dat we de Blijde Boodschap moeten verkondigen.

(uit: Brochure “Opdat ze leven zouden bezitten”. Uitgave van de Congregatie, Rome 1991).